8 czerwca 2016

Szansa na pracę


Fundacja Elbląg rozpoczyna rekrutacje do projektu: "Aktywność podstawą zatrudnienia! – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga i powiatu elbląskiego".

Do projektu zapraszane są osoby od 30 roku życia, niepracujące i niepełnosprawne, z Elbląga i powiatu elbląskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty dojazdu spoza Elbląga będą zwracane.

W ramach projektu Fundacja oferuje trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia. Indywidualne wsparcie psychologiczne, doradcy zawodowego oraz Indywidualne Plany Działań. Także szkolenia zawodowe "szyte na miarę", po których będzie można uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu bądź zdobędziecie certyfikat potwierdzający kwalifikacje (wraz ze stypendiami szkoleniowymi) i płatne staże oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia.

Szczegóły poprzez kontakt:
Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
biuro@fundacja.elblag.pl, tel. 55 236 98 88.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz