6 lipca 2016

Dostępny Elbląg

Stowarzyszenie Nasza Arka wystąpiło niedawno z zapytaniem do UM Elbląg na temat tego, czy miasto dba o interesy niepełnosprawnych mieszkańców. Zajęliśmy się tu dwoma sprawami: huśtawką na placu rekreacyjnym przy ul. Lotniczej oraz projektem placu z pętlą autobusową na Zatorzu, przy ul. Łódzkiej.


                                                                                                              Elbląg, 6 czerwca 2016r.
Jarosław Sławek
Prezes
Stowarzyszenie Nasza ArkaBarbara Dyrla
Kierownik Referatu Zdrowia
i Spraw Społecznych
Szanowna Pani, w trosce o dobre imię naszego miasta chcielibyśmy się dowiedzieć, czy interesy osób niepełnosprawnych są brane pod uwagę przy wykonywaniu prac na terenie Elbląga typu remonty i budowa chodników, placów zabaw, przebudowy skrzyżowań i przejść dla pieszych, remonty i przebudowy przystanków komunikacji miejskiej, dostępu budynków użyteczności publicznej oraz możliwości poruszania się w ich wnętrzach i czy jest prowadzony monitoring prac przy projektach, na które udzielone zostały dotacje na rzecz takich prac.

Uwagę w naszym Stowarzyszeniu zwrócił stan kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej, a w szczególności los huśtawki dla dzieci poruszających się na wózkach. Wiemy też o planach modernizacji placu przystankowego na ul. Łódzkiej. Czy zaspokojone będą tam potrzeby osób poruszających się wózkach, o kulach, niewidomych? A w szczególności:
  1. podwyższenie pułapu chodnika, tak aby osoba na wózku, bądź poruszająca się o kulach mogła samodzielnie dostać się autobusu?
  2. sieć chodników, którymi można dostać się do przystanku będą naprawione, włącznie z obniżeniami krawężników w miejscach przechodzenia na drugą stronę jezdni?
  3. Czy wiata będzie posiadała tak wypoziomowaną powierzchnię by wózki mogły stać swobodnie?
  4. czy będą poręcze ułatwiające siadanie osobom poruszającym o kulach?

Rzecz jasna, jest masa zaniedbań i zaniechań jak i braku koniecznej wiedzy, w tym obszarze funkcji wyspecjalizowanych. W którymś momencie trzeba taki trend odwrócić. Miasto Elbląg, przez wzgląd na swoją historię i znaczenie w Europie, zasługuje by być dobrze traktowane. Nie tylko przez mieszkańców, ale i cały kraj oraz Europę.Z poważaniem
  podpisW odpowiedzi otrzymaliśmy pismo:Stowarzyszenie Nasza Arka, poza wieloma innymi działaniami, chce wpisać się w kreowanie zmian wizerunku osób niepełnosprawnych. Chcemy walczyć ze stereotypem o niepełnosprawnych jako o osobach niedołężnych, bez życia i planów realizacji siebie. Dlatego będziemy trzymać rękę na pulsie umożliwiania niepełnosprawnym szans na rozwój i samorealizację. Elbląg nie może pozostać w ogonie tego obszaru działań wobec swoich mieszkańców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz